FAQ

FAQ2016-12-30T13:53:38+01:00
Ik ben werkloos, kan ik dan vrijwilliger worden?2015-07-01T22:25:49+02:00

Indien u stempelgeld ontvangt, raden wij u aan eerst langs de RVA te passeren om te horen of u als vrijwilliger mag ingezet worden.

Ik heb geen EHBO diploma, kan ik dan vrijwilliger worden?2015-07-01T22:24:23+02:00

Zeker en vast, u kan bij ons cursussen volgen.

Wat zijn de voorwaarden om vrijwilliger te worden?2015-07-01T22:23:20+02:00

Wij verwachten van jullie een correcte sociale ingesteldheid, leergierig, en een juiste attitude naar patiënt en omgeving. Als minimale opleiding verwachten we kennis van ehbo. Wij zorgen dan ook voor u de bijkomende opleidingen die noodzakelijk zijn om niet-dringend / dringend ziekenvervoer uit te voeren.

Hoe kan ik vrijwilliger worden?2016-12-30T13:53:38+01:00

U kan zich via de website inschrijven, telefonisch contact opnemen met de personeelsdienst of tijdens onze kantooruren (9u – 17u) passeren.

Wat zijn de algemene voorwaarden?2022-01-13T15:49:23+01:00
Hoe kan ik een klacht indienen?2016-12-30T13:53:43+01:00

Alle “klachten” in verband met het vervoer dienen schriftelijk geformuleerd te worden (brief, email, fax) binnen de vijf werkdagen na het vervoer.

Klachten inzake zichtbare gebreken aan goederen moeten worden ingeroepen binnen de 8 dagen na de levering. Dit dient te gebeuren bij wijze van aangetekend schrijven waarin de gebreken op limitatieve wijze worden aangegeven. Verborgen gebreken moeten worden ingeroepen binnen de zes maanden na de levering.

U kan contact opnemen met de ombudsdienst via onze contact-pagina.

Wordt mijn vervoer door de mutualiteit/verzekering terugbetaald?2015-03-23T23:51:50+01:00

Al onze facturen kunt u steeds binnenbrengen bij uw mutualiteit. Afhankelijk van het ziekenfonds is er een gedeeltelijke of volledige terugbetaling. Facturen waarop de melding “remgeld” staat, kunnen niet binnengebracht worden bij het ziekenfonds vermits dit uw eigen bijdrage is. Dit wil zeggen dat er al een bedrag rechtstreeks aan het ziekenfonds werd gefactureerd.

Een bijkomende terugbetaling is soms mogelijk bij bepaalde verzekeringen (vb. hospitalisatie, arbeidsongeval).

Kan de chauffeur mij begeleiden tot in de afdeling of tot bij de dokter? Komen ze mij halen op de kamer?2015-03-20T12:16:18+01:00

Ja, de chauffeur zal u zoveel mogelijk helpen.

Hoe wordt het aantal kilometers bepaald?2015-06-18T21:24:37+02:00

Dienst 100/112: Vanaf de standplaats van de ziekenwagen (of de vertrekplaats indien de wagen onderweg was van een vorige interventie) naar de interventieplaats, vervolgens naar het ziekenhuis en terug naar de standplaats van de ziekenwagen. (Ministerieel bepaald)

Voor andere transporten is dit afhankelijk van het contract met onze partners (mutualiteit, ziekenhuis,….) de standaard berekening is: km’s in beladen toestand x2

Ik kan de factuur niet betalen, wat nu?2015-03-20T16:09:01+01:00

Een afbetalingsplan is mogelijk voor factuurbedragen hoger dan 100€. Een afbetaling kan in max. 3 maanden en er wordt steeds een administratiekost van 20 € aangerekend.

Wat is het betalingstermijn?2015-03-20T16:07:10+01:00

Al onze facturen zijn te betalen:
-Door particulieren: binnen de 15 dagen na de factuurdatum met bijgevoegde overschrijving
-Door alle andere klanten: binnen de 30 dagen na de factuurdatum met bijgevoegde overschrijving.
Facturen blijven steeds te uwen laste. Indien u van oordeel bent dat de factuur door derden betaald moet worden, dient u deze zelf te verhalen bij de tegenpartij.

Procedure bij het verstrijken van de betalingstermijn:
– 1ste herinnering 15 dagen na factuurdatum: Factuurbedrag vermeerderd met een schadevergoeding van 15% op het officiële tarief met een min. van € 15.
– 2de herinnering 30 dagen na factuurdatum: Factuurbedrag vermeerderd met een schadevergoeding van 15% op het officiële tarief met een min. van € 30.
Indien wij ook na het 2de schrijven geen betaling ontvangen hebben, wordt uw dossier zonder uitstel aan de juridische dienst overgemaakt. Deze rekent bovenop een schadevergoeding van 15% op het officiële tarief met een minimum van € 30, een administratieve kost van € 30 en nalatigheidsintresten van 15% op jaarbasis, dit in toepassing van de artikelen 1146 t.e.m. 1155 en art. 1229 van het B.W
Alle bijkomende kosten vallen dan steeds te uwen laste.

Betaal ik méér tijdens weekends en ’s avonds?2015-03-25T11:01:07+01:00

soms wel bv Mutas en bepaalde ritten in regio Brussel

Hoe werkt de tussenkomst van de verzekering/mutualiteit?2015-03-20T16:11:33+01:00

Al onze facturen kunt u steeds binnenbrengen bij uw mutualiteit. Afhankelijk van het ziekenfonds is er een gedeeltelijke of volledige terugbetaling. Facturen waarop de melding “remgeld” staat, kunnen niet binnengebracht worden bij het ziekenfonds vermits dit uw eigen bijdrage is. Dit wil zeggen dat er al een bedrag rechtstreeks aan het ziekenfonds werd gefactureerd. Een bijkomende terugbetaling is soms mogelijk bij bepaalde verzekeringen (vb. hospitalisatie, arbeidsongeval).

Ik woon op de 1ste verdieping en er is geen lift. Kan de chauffeur mij naar beneden helpen?2015-06-17T19:25:04+02:00

Absoluut, dit is geen enkel probleem.

Ga naar de bovenkant