FAQ

FAQ2016-12-30T13:53:38+00:00
Ik ben werkloos, kan ik dan vrijwilliger worden?2015-07-01T22:25:49+00:00

Indien u stempelgeld ontvangt, raden wij u aan eerst langs de RVA te passeren om te horen of u als vrijwilliger mag ingezet worden.

Ik heb geen EHBO diploma, kan ik dan vrijwilliger worden?2015-07-01T22:24:23+00:00

Zeker en vast, u kan bij ons cursussen volgen.

Wat zijn de voorwaarden om vrijwilliger te worden?2015-07-01T22:23:20+00:00

Wij verwachten van jullie een correcte sociale ingesteldheid, leergierig, en een juiste attitude naar patiënt en omgeving. Als minimale opleiding verwachten we kennis van ehbo. Wij zorgen dan ook voor u de bijkomende opleidingen die noodzakelijk zijn om niet-dringend / dringend ziekenvervoer uit te voeren.

Hoe kan ik vrijwilliger worden?2016-12-30T13:53:38+00:00

U kan zich via de website inschrijven, telefonisch contact opnemen met de personeelsdienst of tijdens onze kantooruren (9u – 17u) passeren.

Wat zijn de algemene voorwaarden?2018-12-06T10:04:06+00:00

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden van de opleidingen.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden van de preventieve hulpposten.

Algemene Voorwaarden Falck BNL nv en Ambumed vzw

 

Indien de patiënt is meegereden met een wagen van onze diensten, gaat hij automatisch akkoord met de algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar wordt gemaakt.

 

Kilometerbepaling.

Dienst 100/112: Vanaf de standplaats van de ziekenwagen (of de vertrekplaats indien de wagen onderweg was van een vorige interventie) naar de interventieplaats, vervolgens naar het ziekenhuis en terug naar de standplaats van de ziekenwagen. (Ministerieel bepaald)

Voor andere transporten is dit afhankelijk van het contract met onze partners (mutualiteit, ziekenhuis,….) de standaard berekening is: km’s in beladen toestand x2

 

Betalingstermijn:

 • Al onze facturen zijn te betalen:
 • Door particulieren: binnen de 15 dagen na de factuurdatum
 • Door alle andere klanten: binnen de 30 dagen na de factuurdatum

Facturen blijven steeds te uwen laste. Indien u van oordeel bent dat de factuur door derden betaald moet worden, dient u deze zelf te verhalen bij de tegenpartij.

 • Procedure bij het verstrijken van de betalingstermijn (FALCK BENELUX NV)
  • 1ste herinnering 15 dagen na factuurdatum: Factuurbedrag vermeerderd met een schadevergoeding van 15% op het officiële tarief met een min. van € 15.
  • 2de herinnering 30 dagen na factuurdatum: Factuurbedrag vermeerderd met een schadevergoeding van 15% op het officiële tarief met een min. van € 30.
  • Indien wij ook na het 2de schrijven geen betaling ontvangen hebben, wordt uw dossier zonder uitstel aan de juridische dienst overgemaakt. Deze rekent bovenop een schadevergoeding van 15% op het officiële tarief met een minimum van € 30, een administratieve kost van € 30 en nalatigheidsintresten van 15% op jaarbasis, dit in toepassing van de artikelen 1146 t.e.m. 1155 en art. 1229 van het B.W
  • Alle bijkomende kosten vallen dan steeds te uwen laste.

 

 • Procedure bij het verstrijken van de betalingstermijn (AMBUMED VZW)
  • herinnering 15 dagen na factuurdatum: Factuurbedrag vermeerderd met een schadevergoeding van 15% op het officiële tarief met een min. van € 20.
  • Indien wij ook na deze herinnering geen betaling ontvangen hebben, wordt uw dossier zonder uitstel aan de juridische dienst overgemaakt. Deze rekent bovenop een schadevergoeding van 15% op het officiële tarief met een minimum van € 30, een administratieve kost van € 30 en nalatigheidsintresten van 15% op jaarbasis, dit in toepassing van de artikelen 1146 t.e.m. 1155 en art. 1229 van het B.W
  • Alle bijkomende kosten vallen dan steeds te uwen laste.

Afbetalingsplan:

Een afbetalingsplan is mogelijk voor factuurbedragen hoger dan € 100. Een afbetaling kan in max. 3 maanden en er wordt steeds een administratiekost van € 20 aangerekend.

 

Digitale facturen:

Digitale Facturen, in welke vorm dan ook, worden beschouwd als een originele factuur en hebben dezelfde rechtsgeldigheid.

 

Protest factuur.

Facturen kunnen schriftelijk geprotesteerd worden (brief, email, fax) binnen de 8 dagen na de factuurdatum.

 

Klachten:

Alle “klachten” in verband met het vervoer dienen schriftelijk geformuleerd te worden (brief, email, fax) binnen de vijf werkdagen na het vervoer.

Klachten inzake zichtbare gebreken aan goederen moeten worden ingeroepen binnen de 8 dagen na de levering. Dit dient te gebeuren bij wijze van aangetekend schrijven waarin de gebreken op limitatieve wijze worden aangegeven. Verborgen gebreken moeten worden ingeroepen binnen de zes maanden na de levering.

 

Tussenkomst mutualiteit/verzekering:.

Al onze facturen kunt u steeds binnenbrengen bij uw mutualiteit. Afhankelijk van het ziekenfonds is er een gedeeltelijke of volledige terugbetaling. Facturen waarop de melding “remgeld” staat, kunnen niet binnengebracht worden bij het ziekenfonds vermits dit uw eigen bijdrage is. Dit wil zeggen dat er al een bedrag rechtstreeks aan het ziekenfonds werd gefactureerd. Een bijkomende terugbetaling is soms mogelijk bij bepaalde verzekeringen (vb. hospitalisatie, arbeidsongeval).

 

Eigendomsvoorbehoud:

De leverancier behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de prijs. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering.

 

Kortingen:

Eventueel toegekende kortingen staan onder uitdrukkelijk voorbehoud van naleving van de vermelde betalingstermijn en kunnen bij niet naleving worden teruggevorderd. Bij niet-betaling wordt een eventueel toegekend gunsttarief door het officiële tarief vervangen.

 

Nietigheid:

De nietigheid van één van de clausules brengt de geldigheid van de andere niet in het gedrang.

Bevoegde rechtbanken:

Op alles wat niet expliciet geregeld is in deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. Enkel de Rechtbanken en het Vredegerecht van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die verband houden met deze overeenkomst.

 

 

 

 

Hoe kan ik een klacht indienen?2016-12-30T13:53:43+00:00

Alle “klachten” in verband met het vervoer dienen schriftelijk geformuleerd te worden (brief, email, fax) binnen de vijf werkdagen na het vervoer.

Klachten inzake zichtbare gebreken aan goederen moeten worden ingeroepen binnen de 8 dagen na de levering. Dit dient te gebeuren bij wijze van aangetekend schrijven waarin de gebreken op limitatieve wijze worden aangegeven. Verborgen gebreken moeten worden ingeroepen binnen de zes maanden na de levering.

U kan contact opnemen met de ombudsdienst via onze contact-pagina.

Wordt mijn vervoer door de mutualiteit/verzekering terugbetaald?2015-03-23T23:51:50+00:00

Al onze facturen kunt u steeds binnenbrengen bij uw mutualiteit. Afhankelijk van het ziekenfonds is er een gedeeltelijke of volledige terugbetaling. Facturen waarop de melding “remgeld” staat, kunnen niet binnengebracht worden bij het ziekenfonds vermits dit uw eigen bijdrage is. Dit wil zeggen dat er al een bedrag rechtstreeks aan het ziekenfonds werd gefactureerd.

Een bijkomende terugbetaling is soms mogelijk bij bepaalde verzekeringen (vb. hospitalisatie, arbeidsongeval).

Kan de chauffeur mij begeleiden tot in de afdeling of tot bij de dokter? Komen ze mij halen op de kamer?2015-03-20T12:16:18+00:00

Ja, de chauffeur zal u zoveel mogelijk helpen.

Hoe wordt het aantal kilometers bepaald?2015-06-18T21:24:37+00:00

Dienst 100/112: Vanaf de standplaats van de ziekenwagen (of de vertrekplaats indien de wagen onderweg was van een vorige interventie) naar de interventieplaats, vervolgens naar het ziekenhuis en terug naar de standplaats van de ziekenwagen. (Ministerieel bepaald)

Voor andere transporten is dit afhankelijk van het contract met onze partners (mutualiteit, ziekenhuis,….) de standaard berekening is: km’s in beladen toestand x2

Ik kan de factuur niet betalen, wat nu?2015-03-20T16:09:01+00:00

Een afbetalingsplan is mogelijk voor factuurbedragen hoger dan 100€. Een afbetaling kan in max. 3 maanden en er wordt steeds een administratiekost van 20 € aangerekend.

Wat is het betalingstermijn?2015-03-20T16:07:10+00:00

Al onze facturen zijn te betalen:
-Door particulieren: binnen de 15 dagen na de factuurdatum met bijgevoegde overschrijving
-Door alle andere klanten: binnen de 30 dagen na de factuurdatum met bijgevoegde overschrijving.
Facturen blijven steeds te uwen laste. Indien u van oordeel bent dat de factuur door derden betaald moet worden, dient u deze zelf te verhalen bij de tegenpartij.

Procedure bij het verstrijken van de betalingstermijn:
– 1ste herinnering 15 dagen na factuurdatum: Factuurbedrag vermeerderd met een schadevergoeding van 15% op het officiële tarief met een min. van € 15.
– 2de herinnering 30 dagen na factuurdatum: Factuurbedrag vermeerderd met een schadevergoeding van 15% op het officiële tarief met een min. van € 30.
Indien wij ook na het 2de schrijven geen betaling ontvangen hebben, wordt uw dossier zonder uitstel aan de juridische dienst overgemaakt. Deze rekent bovenop een schadevergoeding van 15% op het officiële tarief met een minimum van € 30, een administratieve kost van € 30 en nalatigheidsintresten van 15% op jaarbasis, dit in toepassing van de artikelen 1146 t.e.m. 1155 en art. 1229 van het B.W
Alle bijkomende kosten vallen dan steeds te uwen laste.

Betaal ik méér tijdens weekends en ’s avonds?2015-03-25T11:01:07+00:00

soms wel bv Mutas en bepaalde ritten in regio Brussel

Hoe werkt de tussenkomst van de verzekering/mutualiteit?2015-03-20T16:11:33+00:00

Al onze facturen kunt u steeds binnenbrengen bij uw mutualiteit. Afhankelijk van het ziekenfonds is er een gedeeltelijke of volledige terugbetaling. Facturen waarop de melding “remgeld” staat, kunnen niet binnengebracht worden bij het ziekenfonds vermits dit uw eigen bijdrage is. Dit wil zeggen dat er al een bedrag rechtstreeks aan het ziekenfonds werd gefactureerd. Een bijkomende terugbetaling is soms mogelijk bij bepaalde verzekeringen (vb. hospitalisatie, arbeidsongeval).

Ik woon op de 1ste verdieping en er is geen lift. Kan de chauffeur mij naar beneden helpen?2015-06-17T19:25:04+00:00

Absoluut, dit is geen enkel probleem.

X
X
X