(Niet-)Dringend Ziekenvervoer

Dringend – Badge 112

Dit is een uitgebreide opleiding die aansluit op de cursus van het Niet Dringend Ziekenvervoer of de cursus Hulpverlening.

Deze opleiding omvat 127 theoretische en praktijklesuren, aangevuld met 40 uren stage na het slagen van een examen. Na een positieve beoordeling van de stage ontvangt de hulpverlener zijn badge 112 en mag hij ingezet worden voor Dringend Geneeskundige Hulpverlening.

Deze cursussen vinden voor de provincie Antwerpen plaats op Campus Vesta, het provinciale opleidingscentrum.

De badge 112 is geldig voor 5 jaar. Tijdens deze termijn dient de ambulancier een permanente vorming te volgen van 120 lesuren. Hierna volgt opnieuw een examen. Bij het slagen hiervan wordt de badge opnieuw verlengd met 5 jaar.

Niet-Dringend

De opleiding Niet Dringend Ziekenvervoer is een basiscursus voor mensen die willen werken als hulpverlener binnen het secundair ziekenvervoer. Alle werknemers bij Ambuce die worden ingezet binnen het secundair ziekenvervoer zijn verplicht het getuigschrift Niet Dringend Ziekenvervoer te behalen.

De cursus duurt 60 uur en wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen.

Ze is tevens een ideale voorbereiding op de opleiding DGH (Dringende Geneeskundige Hulpverlening), die nodig is om inzetbaar te zijn in het 112-circuit.