privacy-policy 2016-12-30T13:53:35+00:00

Privacy-Policy

Bescherming van de privacy

De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt, worden verwerkt door Falck Benelux nv, met hoofdzetel te 2110 Wijnegem, Bijkhoevelaan 8, hierna FALCK BENELUX.

FALCK BENELUX eerbiedigt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en latere wetswijzigingen en amendementen (de Wet van 26 februari 2003).

Verzamelen van persoonsgegevens

Persoonlijk identificeerbare gegevens worden ons bezorgd ofwel door uzelf, ofwel via betrouwbare partijen die ons deze gegevens doorgeven, zoals het ziekenfonds, de overheid, de verschillende ziekenhuizen.

Uzelf kan uw gegevens aan ons overmaken via ofwel telefoon, ofwel, het laten uitlezen van uw SIS of eID kaart, ofwel het doorgeven van een klevertje van de mutualiteit.

Verwerking van de persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze diensten verleent u het recht aan FALCK BENELUX om uw persoonsgegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:

  • Uitvoeren van diensten van FALCK BENELUX (ziekenvervoer, dringend – en niet dringend -)
  • Klantenadministratie en facturatie
  • Vereenvoudigen van de procedure voor registratie bij herhaaldelijk gebruik van onze diensten
  • Registratie van uw persoonsgegevens in ons boekhoudsysteem
  • Het betalen van de respectievelijke vergoedingen voor de uitgevoerde shiften.

De gegevens die FALCK BENELUX verzamelt worden nooit aan derde partijen of onze partners verstrekt en worden enkel binnen FALCK BENELUX door de bevoegde personen behandeld. Elke persoon, die zijn identiteit bewijst, beschikt over een recht van toegang tot en -mits gedagtekend en ondertekend verzoek, recht op verbetering van uw persoonsgegevens. U kan dit doen door u te richten naar: Falck Benelux nv, Bijkhoevelaan 8, 2110 Wijnegem.

De eigenaar en beheerder van de data

De “eigenaar en beheerder van de data”, dit wil zeggen, de persoon aan wie de gegevens over de klanten toebehoort, is: Falck Benelux nv, Bijkhoevelaan 8, 2110 Wijnegem.

Desgevallend kunt U ook de verbetering vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Wij vestigen uw aandacht erop dat indien U bepaalde gegevens verwijdert en niet vervangt, bepaalde diensten niet meer voor U toegankelijk zouden kunnen zijn. Uw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers en zijn niet toegankelijk voor anderen buiten FALCK BENELUX. Wij beschikken over strikte en uitgebreide beveiligingscontroles teneinde ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Het aantal personen die over toegang beschikt tot uw persoonsgegevens wordt tot een absoluut minimum beperkt.

Wijzigingen

De Privacy Policy van FALCK BENELUX kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u het management steeds contacteren Benelux nv, Bijkhoevelaan 8, B-2110 Antwerpen

X
X
X