Al onze facturen zijn te betalen:
-Door particulieren: binnen de 15 dagen na de factuurdatum met bijgevoegde overschrijving
-Door alle andere klanten: binnen de 30 dagen na de factuurdatum met bijgevoegde overschrijving.
Facturen blijven steeds te uwen laste. Indien u van oordeel bent dat de factuur door derden betaald moet worden, dient u deze zelf te verhalen bij de tegenpartij.

Procedure bij het verstrijken van de betalingstermijn:
– 1ste herinnering 15 dagen na factuurdatum: Factuurbedrag vermeerderd met een schadevergoeding van 15% op het officiële tarief met een min. van € 15.
– 2de herinnering 30 dagen na factuurdatum: Factuurbedrag vermeerderd met een schadevergoeding van 15% op het officiële tarief met een min. van € 30.
Indien wij ook na het 2de schrijven geen betaling ontvangen hebben, wordt uw dossier zonder uitstel aan de juridische dienst overgemaakt. Deze rekent bovenop een schadevergoeding van 15% op het officiële tarief met een minimum van € 30, een administratieve kost van € 30 en nalatigheidsintresten van 15% op jaarbasis, dit in toepassing van de artikelen 1146 t.e.m. 1155 en art. 1229 van het B.W
Alle bijkomende kosten vallen dan steeds te uwen laste.