Airport Rescue

Het Brussels Airport Rescue-Team (of kortweg Airport Rescue), verzorgt sinds 31/12/2018 de medische dienstverlening op Brussels Airport. Airport Rescue is een onderdeel van Ambuce Rescue Team (ART*). De medewerkers van het Brussels Airport Rescue Team zijn arts-specialisten en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in dringende hulpverlening. Onze medische dienst is 24/24u open. Het Brussels Airport Rescue-Team zal u zo goed mogelijk proberen te helpen bij alle medische problemen die plots zijn ontstaan: dit kan zowel ziekte (bv. griep) als een arbeidsongeval zijn. Voor de opvolging van gekende medische problemen zal de arts van het Brussels Airport Rescue Team u doorverwijzen naar uw eigen huisarts of arts-specialist.

Klik hier voor onze brochure.

Tussen 15/06/2020 en 21/01/2021 staat Airport Rescue in voor de medische risico bepaling bij mogelijke COVID-19 gevallen.

Klik hier voor onze privacy policy.