Hoe kan ik een klacht indienen?

Alle “klachten” in verband met het vervoer dienen schriftelijk geformuleerd te worden (brief, email, fax) binnen de vijf werkdagen na het vervoer. Klachten inzake zichtbare gebreken aan goederen moeten worden ingeroepen binnen de 8 dagen na de levering. Dit dient te gebeuren bij wijze van aangetekend schrijven waarin de gebreken op limitatieve wijze worden aangegeven.